BETONG BRYGGOR

NC Marine RTi – CONCRETE är ett massivt alternativ med hög bärighet. Tack vare bryggornas massiva egenvikt är vågupptagningsförmågan utmärkt, vilket i sig ger ett bra skydd till exempel vid hamnbyggen. CONCRETE-serien är stadiga bryggor, med en en hög bärförmåga, vilket gör att de även kan användas som vågdämpare eller flytande plattform. RTi – BETONG fungerar bra som flytande konstruktion, med rätt dimensionering.

RTi - PREMIUM 120

RTi - CONCRETE 100

RTi - BETONG 80

Användningsområden och lösningar

Betongbryggorna vi tillverkar är avsedda för hemma- och gästhamnar, som badbryggor eller som en flytande plattform för byggnationer. CONCRETE – bryggor som gör att användarna av bryggan får en trevlig, säker och lättskött helhet. Den höga bärförmågan möjliggör att bygga på bryggan, som en plattform för flytande byggnader.

RTi – PREMIUM 120

RTi-PREMIUM 120 är den massivaste betongpontonen i vårt sortiment. Betongdäck höjd 50cm (utan trädäck). I Premium-modellen är polystyrenen täckt med betong på alla sidor om den och kommer därför inte i kontakt med vatten, detta ökar bryggans livslängd märkbart. Användnins områden då bärighets krävs av bryggan. Bryggans bredd börjar på 3 meter och längderna på 12,5 meter.

PREMIUM-seriens kan kan förlängas med gummibultförband. På så sätt får vi en enhetlig brygghelhet där användarvänlighet vid hög driftbelastning är optimal och säker.

PREMIUM-seriens bryggor är lämpliga för flytande konstruktion, t.ex. som bas i byggnaden och som vågdämpare.

RTi – CONCTRETE 100

RT-CONCRETE 100 betongponton element för hamnar och som en robust villabrygga. Däck höjd 50cm (utan trädäck). Bryggans bredd börjar på 3 meter och längderna på 9 meter.

CONCRETE 100-seriens bryggor kan förlängas med gummibultanslutningar. På så sätt får vi ett enhetligt helhetm, där användarvänlighet med hög bärighet är optimal och säker.

CONCRETE 100-seriens bryggor är idealiska hamnbryggor när däckshöjd och bärighet krävs.

RTi – BETONG 80

RTi-CONCRETE 80 är den vanligaste tunga betongpontonen i vårt sortiment för hamnar. Däck höjd 40cm (utan trädäck). Bredden börjar på 2,4 meter och längderna på 9 meter.

CONCRETE 80-seriens bryggor kan förlängas med gummibultanslutningar. På så sätt får vi ett enhetligt helhet där användarvänlighet med hög driftbelastning är optimal och säker.

CONCRETE 80-serien är idealisk som basbrygga för småbåtshamnar.

PRODUKTKORT