CRAFTSYSTEM

NC Marine – Nordic Crafted

Det vi gör är starkt baserat på värderingar företaget värnar om. Värderingar fungerar som stöttepelare i vardagen, som stöder verksamheten mot företagets vision. CRAFTSYSTEM är vårt RALA-certifierade kvalitets- och miljösystem. Det är ett verktyg som möjliggör löftet om stark, hållbar och högkvalitativ konstruktioner, både på land och i vatten. Det är en garanti för ett hållbart handavtryck även efter att stormen lagt sig.

C

KONSEKVENT

Konsekvent, långsiktigt och hållbart arbetssätt.

R

FÖRNYELSEBAR

Minimering av miljöpåverkan och återvinningsbarhet i material.

A

FÖRSÄKRA

Robusta och hållbara marinlösningar, grundpelarna i en säker hamn.

F

Flexibel

Lösningsorienterad inställning till projekterna är grunden för hållbara, anpassade lösningar.

T

TEAMING

Begagna samarbets partners och expertis, för att stärka kvaliteten.