Stabilitet och hållbarheten i NC marine Oy:s servicemodell är baserad på fakta

NC marine Oy har mer än 30 års erfarenhet av planering och produktion av båt- och villabryggor. Bland kunderna finns ELY-centraler, kommuner, städer och privata parter i Finland och Norden.