BÅTHAMNAR

Vi planerar småbåtshamnarna enligt användningsbehoven i åtanke, inom givna ramvillkor, utifrån faktiska behov. För att hamnarna är i praktiken funktionella, samt att klarar av att stå emot tiden, måste projekt dimensioneras efter framtida utmaningar. Användbarheten av hamnen måste optimeras och att minimera lösningar som utsätts för påfrästningar är av största vikt när man bygger en lång livscykel. Inom marindesign och produktion behöver ett företag veta vad det gör, det kräver expertis som är baserad på erfarenhet. planerings livslängden för våra hamnar är 100 år, som bäst – Vi erbjuder ett skräddarsytt förhållningssätt till hamnprojekt, där prestanda, komfort och bekvämlighet optimeras – Vi bygger hamnar dit det alltid är trevligt att komma!