VENESATAMAT

Suunnittelemme venesatamat käyttötarpeet huomioiden, annettujen reunaehtojen puitteissa, todellisten tarpeiden pohjalta. Jotta satamat toimivat ja ovat toiminnallisia vuosikymmeniä, tulee projektit mitoittaa tulevaisuuden haasteiden mukaisesti. Sataman käyttökelpoisuus tulee optimoida ja rakennetta heikentävien ja vaurioalttiiden rakenteiden minimoiminen on ensisijaisen tärkeää pitkää elinkaarta rakennettaessa. Venesataman suunnittelussa ja tuotannossa, yrityksen pitää tietää mitä tekee, siihen vaaditaan osaamista joka pohjautuu kokemukseen. NC Marinen venesatamalaitureiden suunnitteluikä on parhaimmillaan 100 vuotta – Me tarjoamme Venesatamaprojekteihin räätälöityä otetta, missä käyttöominaisuus, -mukavuus ja viihtyvyys on optimoitu – Me rakennamme venesatamia mihin on aina mukava tulla!