sATAMA INFRA

Imutyhjennyslaiturit

Valmistamamme Rti-Septi™ imutyhjennyslaiturit on suunnattu kunnille, satamanpitäjille ja veneilyn jätehuollosta vastaaville henkilöille, joiden velvollisuus on käymäläjätevesien ja pilssivesien vastaanotto.

Rti-Septi™ imutyhjennyslaiturin alta löytyy 6-10 m3 varastosäiliöt, jossa käymäläjätevesiä voidaan säilyttää. Laituri on varustettu vähintään kahdella käsikäyttöisellä imutyhjennyspumpulla, näin kaksi alusta voi tyhjentää samanaikaisesti septitankkinsa. Pumppuvaurion sattuessa (yleisin laitteen käytön estävä vika kilpailijoiden vastaavissa tuotteissa) toimii toinen pumppu normaalisti. Laituri voidaan varustaa myös sähkökäyttöisellä imupumpulla, mikäli sijoituspaikalla on sähköt.

Valmistamme myös laajempaa käyttäjäkuntaa palvelevia Rti-Septi™ WC-laitureita, jotka on imutyhjennyksen lisäksi varustettu laiturin kannelle sijoitetulla yleisö-WC:llä. Tämä saaristomaisemaan sopiva malli on kehitetty Ruotsin rannikkokuntien toivomuksesta. Ensimmäiset Rti-Septi™ WC-laiturit on toimitettu Norrtäljen kunnalle vuonna 2012

Huvilaversiona laituri voidaan toimittaa myös ilman imupumppuja, jolloin se ei ulkonäöltään eroa normaalista venelaiturista, vaikka se pitää allaan 6 tai 10 m3 vetoisen umpisäiliön. Saat siis samassa paketissa näyttävän vene- tai oleskelulaiturin ja hajuttomasti toimivan jätevesisäiliön huvilallesi. Lisäetuna voit helposti uittaa laiturin moottoriveneellä imuauton ulottuville, normaalin tyhjennystaksan piiriin.

Rti-Septi™ imutyhjennyslaituri varustetaan vakiona kaukoluettavalla pinnanmittauslaitteistolla, joka lähettää täyttymisvaroituksen tekstiviestinä ja/tai sähköpostina haluttuihin osoitteisiin.

Vakiovarustukseen kuuluu myös tehokas vaihdettavalla täytteellä varustettu hajusuodatin huohotusputkessa ja automaattinen kellunnantasausjärjestelmä, joka huolehtii sitä, että vajaassa säiliössä oleva jätevesi ei kallista laituria, eikä pääse liikkumaan aallokossa haitallisesti.

Laituri ei myöskään kallistele tyhjentäjien painosta.

Polttoainejakelupisteet

Valmistamamme polttoainejakelupisteet on suunnattu kunnille, satamanpitäjille ja veneilyä palveleville kauppiaille ja huoltoasemille. Hankkimalla Reittitiimin valmistaman polttoainejakelupisteen, saat…

 1. Voimassa olevien määräysten mukaisen ja paikallisen pelastusviranomaisen hyväksymän täydellisen polttoainejakelupisteen.
 2. Varmuuden siitä, että laitteet ja jakelulaituri toimivat ajatellulla tavalla
 3. Mahdollisuuden tarjota käyttäjälle tankkausta suoraan veneen tankkiin, jolloin polttoaineen veteen joutumisen riski pienenee merkittävästi irtokannuilla tankkaamiseen verrattuna
 4. Säilytetyksi rantasi vapaana maanpäällisistä polttoainesäiliöistä
 5. Mahdollisuuden myydä tai siirtää kelluva jakelupiste kokonaan uuteen paikkaan, jos olosuhteet tai muut syyt antavat siihen aihetta.

Hankinta etenee seuraavanlaisesti:

 1. Selvitetään käyttäjien tarpeet ja sijoituspaikan olosuhteet yhdessä tilaajan kanssa
 2. Tutkitaan, löytyykö vastaavilla kriteereillä toteutettuja kohteita ja voidaanko niistä saatuja kokemuksia käyttää hyväksi
 3. Tehdään layout-suunnitelma säiliöistä, siirtolinjoista ja jakelulaitteista
 4. Varmistetaan tilaajalta, että kaikki tarvittavat toiminnot on otettu huomioon
 5. Tehdään lupakuvat ja -hakemukset viranomaislupia varten
 6. Tehdään kustannusarvio ja tarjous hankkeen lopullisista kustannuksista
 7. Laaditaan aikataulu ja sopimus hankkeen loppuunsaattamisesta
 8. Tehdään rakenne- ja detaljikuvat valmistusta varten

Polttoainejakelupisteen asennus on yksinkertainen prosessi. Maalle tehtävät rakenteet ja laiturille asennettavat mittarit asennetaan paikan päällä. Tarvittavien viranomaistarkastusten jälkeen jakelijalle annetaan käytönopastus. Lopuksi saat tarvittavat dokumentit.