Rekisteriseloste, yksityisyys ja käyttöehdot

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tämä henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste täyttää tämän informointivelvoitteen.

Tässä selosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Reittitiimi Oy:n asiakaspalveluun

Rekisterinpitäjä

Reittitiimi Oy
Ahlmanintie 61
33800 TAMPERE
Y-tunnus 1747694-5

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

a. Myynti
b. Asiakashallinta
c. Markkinointi
d. Kumppanuudet
e. Taloushallinto

Rekisteriin kerätyt tiedot

• Nimi
• Osoitetiedot
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Ostohistoria
• Toimitustiedot
• Laskutustiedot

Henkilötietojemme käsittely perustuu

Suostumukseen henkilöltä itseltään, sopimukseen henkilön kanssa tai lainsäädäntöön / lailliseen velvoitteeseen

Henkilötietojen säilytys

Kirjanpidon henkilötiedot säilytetään 10 vuotta. Kotisivuillamme olevan lomakkeen kautta annetut tiedot säilytetään viisi vuotta tietojen
viimeisestä päivityksestä

Jos henkilö kieltää henkilötietojensa käsittelyn

1) Sopimussuhdetta ei synny tai se katkeaa.
2) Markkinointi- tai uutistietoja ei voida lähettää

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:

Yhteydenotot pyydetään tekemään kirjallisesti alla mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Yhteyshenkilö: Ville Schoultz,
Sähköposti: ville@ncmarine.fi

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

• Accountor Finago Oy / Procountor.com – Yhteydet suojattu verkkopankkitoimintaa vastaavalla tavalla.
• Int2000 Oy sähköpostipalvelin, jossa on sähköposteista keräytyvä osoitteisto. Suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
EU:n ulkopuolella:
• MailChimp sähköpostiosoitteisto,
• Dropbox pilvipalvelu
• Google
→ Kaikki yllämainitut suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla

Henkilötietojen käsittelyn riskit

Arviomme mukaan yrityksen henkilötietojen käsittely ei aiheuta merkittäviä riskejä henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

• Tietoihin pääsy vaatii salasanan
• Rekisterin käyttäjien valvonta

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteriseloste on päivitetty 11.3.2022 Ville Schoultz:n toimesta