HAMN INFRA

Sugtömningsbryggor

De Rti-Septi ™ suglossningsbryggor vi tillverkar riktar sig till kommuner, hamnmyndigheter och ansvariga för båtavfallshantering, som ansvarar för att ta emot toalettavloppsvatten och länsvatten.

Det finns 6-10 m3 tankar under Rti-Septi™ sugavlastningsbryggan , där toalettavloppsvatten kan lagras. Bryggan är utrustad med minst två manuella sugdräneringspumpar, så två båtar kan tömma sina septiktankar samtidigt. I händelse av ett pumpfel, kommer den andra pumpen att fungera alltid normalt. Bryggan kan även förses med elektrisk sugpump om det finns el på platsen.

Vi tillverkar även Rti-Septi ™ toalettplattformar som betjänar ett bredare spektrum av användare och är utrustade med en offentlig toalett placerad på bryggans däck förutom sugtömning. Denna modell, som är lämplig för skärgårdslandskapet, har tagits fram på uppdrag av de svenska kustkommunerna. De första Rti-Septi ™ toalettbryggorna levererades till Norrtälje kommun 2012

Som villabrygga version kan bryggan även levereras utan sugpumpar så att den inte skiljer sig i utseende från en vanlig båtbrygga även om den rymmer en sluten tank med en kapacitet på 6 eller 10 m3. Så i samma paket får du brygga och en luktfritt fungerande avloppstank till din villa. Som en extra fördel kan du enkelt flyta kajen med en motorbåt inom räckhåll för en sugbil, inom normal tömningshastighet .

Rti-Septi ™ sugtömningsbrygga är som standard utrustad med fjärravläsbar utrustning som skickar en fyllnadsvarning via SMS och/eller e-post till önskade adresser.

I standardutrustningen ingår även ett effektivt luktfilter till andningsröret och ett automatiskt flytutjämningssystem, som ser till att avloppsvattnet i den halvfulla tanken inte lutar bryggan och inte rör sig i vågorna negativt.

Bryggan lutar inte heller på grund av vikten på avloppen.

Bränsledistributionspunkter

Bränsleutdelningsställena vi tillverkar riktar sig till kommuner, hamnmyndigheter och båthandlare och bensinstationer. Genom att skaffa en bränsledistributionspunkt får du…

 1. En komplett bränsledistributionsplats enligt gällande föreskrifter och godkänd av den lokala räddningsmyndigheten.
 2. Se till att utrustningen och distributionsplattformen fungerar som avsett
 3. Möjligheten att erbjuda användaren tankning direkt till båtens tank, vilket avsevärt minskar risken för att bränsle kommer ner i vattnet jämfört med tankning med lösa kannor
 4. Bevarad i land fri från bränsletankar ovan jord
 5. Möjligheten att sälja eller flytta en flytande distributionsplats till en helt ny plats om omständigheterna eller andra skäl talar för det.

Förvärvet går till enligt följande:

 1. Användarnas behov och platsens förutsättningar bestäms tillsammans med beställaren
 2. Undersöks projekter med motsvarande kriterier genomförts och om erfarenheterna från dem går att användas
 3. Gör en layoutplan för tankar, ledningar och distributionsutrustning
 4. kontrolleras att alla nödvändiga funktioner har beaktats
 5. Gör tillståndsbilder och ansökningar om officiella tillstånd
 6. Gör en kostnadsuppskattning och bud på den slutliga kostnaden för projektet
 7. Förbered en tidsplan och kontrakt för slutförandet av projektet
 8. Gör struktur- och detaljritningar för tillverkning

Att installera ett bränsleleveransställe är en enkel process. Strukturerna som ska byggas på land och mätarna som ska installeras på kajen kommer att installeras på plats. Efter nödvändiga officiella inspektioner kommer distributören att instrueras i användningen. Slutligen får du de nödvändiga dokumenten.