FLYTANDE BROAR

Stålstrukturerade flytbroar och lätta trafikbroar kommer att byggsav stålrörspontoner, svetsad stålram och fasta skruvförband mellan elementen. Skrovets struktur skapar en styv helhet, varvid hela konstruktionen bidrar till att utjämna de belastningar den utsätts för. Pga detta kan en exceptionella förhållande för flytande vattenvägar möjliggöras. Strukturen är tillräckligt tung, tyngdpunkten låg och bredden kan väljas så att all lutningen av bryggan kan minimeras, även vid stor utomstående belastning bryggan. . Flytbryggor och farleder planeras för en enkelsidig belastning på minst 400 kg/m2. Planerade livslängden för NC Marines flytbryggor är 100 år som bäst – Vi erbjuder ett skräddarsytt tillvägagångssätt för projekt, där prestanda, komfort och bekvämlighet optimeras!