Lista över projekt

2019

 • NCC Infrastructure Division / AlfaBryggan Ab / Tollare bro, Nacka. Cirka 100 m lång lätt trafikbro, monterad utan bottenförankring.
 • Uleåborgs stad / Två 3 × 30 m stålrörsbryggor för en flytande plats.
 • Rauma stad / Båtbrygga i Syväraumanlahti-bassängen, resten av den helt integrerade stålrörsbryggan följer stränderna, totalt 470 m. Pirbelysning med LED-ljus integrerade i stålräcken.

2018

 • Rivning av Uleåborgs stad / Rajahauda båtbrygga och leverans för avfallshantering (pontonbrygga av trä i betong). Byte av plattformen med en HDPE rörformad pontonplattform, 2,4 × 60 m.
 • Raumo stad / Syväraumanlahti bassäng båtbrygga del 1, ca 220 m. Den första delen av en 470 m lång, helt integrerad stålrörspontonpir som följer stränderna. Designa och genomföra kontrakt.

2017

 • Rauma stad / Rti-Septi Design, konstruktion och leverans av en flytande miljöbrygga (sugtömning av båtar + toalettbyggnad på däck).
 • Björneborgs stad / ”Niittäjänsilta”. Flytande, barriärfri, lätt trafikbro över älven framför Björneborgs bostadsmässaområde, längd 70 m. Undergång för båtar, fri öppning. 8 mx 3,6 m. Designa och utföra kontrakt.
 • Marttinen Youth Center, Virrat / Stålrörsbadbrygga för sommar- och vinterbruk för ”Vihta-bastu”.

2016

 • Joutsa kommun / Badbryggor ca. 140 m + hopptorn, leverans och installation vid Joutsa simhall, och 13 m leverans och installation i Leivonmäki nationalpark
 • Jyväskylä stad / Stålrörspontonpir 5,0 × 20 m för passagerarfartyg Mämminiemi vandringsområde Toivakkaa, design, tillverkning och installation
 • City of Virtain / HDPE rörformad pontonbrygga 1,8 × 24 m och båtar till Herranens småbåtshamn

2015

 • Staden Kaarina / Muddring och invallning av stranden, HDPE-rörpontonpir 2,4 × 65 m och båtförtöjningar installerade i Voivalas småbåtshamn
 • Karlskrona stad, Sverige (Alfa Bryggan AB) / Rti-Septi Design, konstruktion och leverans av en flytande miljöpir (båtsug + toalettkonstruktion på däck)
 • Borgå stad + Tillverkning och leverans av Porvoo Western Rotary Club / Rti-Septi vakuumsänka till Emäsalo-bukten Emäsalo-stranden
 • Tillverkning och leverans av Tammerfors stad / Rti-Septi sugdocka till Härmälänsaari Marina

2014

 • Muhos kommun / Grundrenovering och restaurering av en gammal (ca 25 år gammal) stålrörspir 3,0 × 30 m
 • Tillverkning och leverans av Björneborgs stad / Rti-Septi vakuumsugbrygga till Björneborgs centrum
 • Förvärv och installation av nya strandmurar för Tammerfors stad / Laukontori hamn
 • Staden Jyväskylä / Korpilahti flytande stålrör lätt trafik bro tillståndsbedömning och rekommendationer för åtgärder
 • Staden Tammerfors / Stålrörspontonpir 5,5 × 48 m för 2-4 passagerarfartyg, design, tillverkning och installation

2013

 • Muhos kommun / Sök efter en gammal stålrörspir 3,0 × 30 m för dockning, tillståndsbedömning och reparationsplanering
 • Helsingfors stad / Mobil trafikpir (stålrörspontonpir 4 × 20 m) för passagerarfartyg, design, tillverkning och leverans till vatten
 • Liedenpohja Village Association / Båtpir 3,0 × 25 m, Strömmar
 • Virtain Kiinteistöpalvelu Oy (/ Virtains stad) / Renovering av gästbåtsbryggan (betongponton) till en HDPE-rörformad pontonbrygga, konstruktion av en simbrygga / hopptornsplattform med stålrör / stålpontoner i hamnen i Kalettomanlahti

2012

 • Projektering, konstruktion och leverans av AlfaBryggan Ab (/ Norrtälje kommun) / Rti-Septi Combi flytande miljöbrygga (båtsugtömning + WC på däck + kundmonterad djupuppsamlingskärl) Norrtälje / Rödlöga
 • Staden Tammerfors / Stålrörspontonpir 5,4 × 48 m för 2-4 passagerarfartyg, design, tillverkning och installation
 • Staden Kemi / Stålrörspontonpir, 30 m till Hahtisaari småbåtshamn, design och tillverkning
 • Tammerfors stad / Utarbetande av en anbudsförfrågan guide för flytande båtbryggor för inköpsorganisationen
 • MSL K Kaihu Oy (/ Lapland ELY Center) / Design, tillverkning och installation av stålrörspontonpirer för utbyggnaden av Ulen Marina, totalt 120 m

2011

 • Pohjois-Savo ELY Center / Förberedelse av farledsslutdokument och farledspresentation, Hartikansalo och Koivulahti båtrutter
 • Härkönen Byförening / Båtbrygga 2,4 × 25 m, Strömmar
 • City of Virtain / Renoveringsplanering av båtbryggor, renovering av badbrygga och hopptorn med flytande strukturer i Kalettomanlahtis hamn
 • Staden Valkeakoski / Renovering av den gamla piren, Visavuori

2010

 • Etelä-Savolax ELY Center / Båtvägsforskning, planering och utarbetande av vattentillståndshandlingar, Kukonharju och Telataipale båtrutter
 • Staden Akaa / Renovering av en gammal pir byggd på trästolpar i Toijala hamn
 • Staden Tammerfors / Byggande och installation av Rti-Septi-pirerna vid marinorna i Perkiönlahti och Tasante
 • Byggandet av Helsingfors stad / Rti-Septi pir, belägen framför Kaunissaari
 • Enare kommun / Design och konstruktion av en båttoalett för avloppsvatten och lagringsplats (Rti-Septi) vid Nellim Marina

2009

 • Rehabilitering av Mustasaari kommun / Kalasatama stålrörspontonpir
 • Onvisio Consulting / Keuruu Masterplan, två hamnutvecklingsplaner
 • Virtain Kiinteistöpalvelu Oy / Försäljning och installation av villabryggor
 • Enare kommun / Design och konstruktion av en robust pontonbrygga av stålrör för Enaresjön som passagerarbrygga
 • Lapplands miljöcentrum / Installation av flytande båtbryggor (3 x 100 m / ca 100 bäddar) vid Koivuluoto Marina, Torneå
 • Simon kommun / Byggande och installation av stålrörspontonbrygga i Simoniemi fiskehamn
 • Flera avloppsplaner för fastigheter i glesbygd (planerare utbildad av SYKE)

2008

 • Laakson Laiturit Oy (/ Uleåborgs stad) / Installation av en betongbrygga vid Uleåborgs älv
 • City of Virtain / Räddningsplan för båt och passagerarhamn
 • Virtain Kiinteistöpalvelu Oy / Försäljning och installation av villabryggor
 • Sjöfartsverket, Järvi-Suomen farledsenhet / Renovering av trapporna på Herraskoski kanalmuseum, Virrat
 • Koron Village Association / Båtpir, Virrat
 • Kotala Village Association / Boat Dock Extension, bäckar
 • OKA Oy / Skeppsbrygga design för en representativ villa, Ruovesi
 • Sjöfartsverket, Järvi-Suomen farledsenhet / Renovering av fasaderna på Herraskoski kanalmuseum, Virrat
 • OKA Oy / Leverans av en rörpontonpir till en representativ villa, Ruovesi
 • Virtain Kiinteistöpalvelu Oy / Avfallscentralens utbyggnadsplan och miljötillståndsansökan, Virrat
 • Lapplands miljöcentrum / Byggande av flytande båtbryggor (3 x 100 m) vid Koivuluoto småbåtshamn, Torneå
 • Pohjois-Savolax miljöcentrum / Hartikansalo båtrutt farledspresentationsdokument, Leppävirta
 • Flera avloppsplaner för fastigheter i glesbygd (planerare utbildad av SYKE)

2007

 • Markundersökningar och sonderingar av Virtain City / Hauhuu-Uurasvesi bottendammar och båtsluss
 • Ylöjärvi kommun / Vahantalahti båtvägsplanering, mätningar och vattentillståndsansökan
 • Virtain Kiinteistöpalvelu Oy / Försäljning och installation av villabryggor
 • ViherRengas Järvenpää Oy (/ Uleåborgs stad) / Slutlig design, tillverkning och installation av Kasarminranta stålrörspontonpirer (4 bäddar)
 • Onvisio Consulting / Skärgårdscentrum förstudie, hamn- och vattenvägsstudier
 • Sjöfartsverket, Järvi-Suomen farledsenhet / Rehabilitering av Herraskoski kanalmiljö och förnyelse av kollisionslinjer
 • Tjänster av motsvarande mästare i flera fristående och fritidsdestinationer
 • Flera avloppsplaner för fastigheter i glesbygd (planerare utbildad av SYKE)

2006

 • Pohjois-Savo miljöcentrum / Hartikansalo båtruttplanering och ansökan om vattentillstånd
 • Onvisio Consulting (/ Taipalsaari kommun) / Hotell Saimaanranta marina förlängningsplanering
 • City of Virtain / Design av Sorsanmutka båtbrygga
 • Museiverket, Institutionen för byggnadshistoria / Tillämpning av Suvorovs krigskanalstrukturer på båtliv, idé och design
 • Peltomaa turistgård, Ruovesi / Design och konstruktion av ett reningssystem för avloppsvatten anpassat till ett varierande antal användare
 • Virtain Kiinteistöpalvelu Oy / Försäljning och installation av villabryggor
 • Ylinenkoski Oy, Vaajakoski / Design och ramleverans av en pontonbrygga av stålrör
 • Virtain Kiinteistöpalvelu Oy (/ Pirkanmaan Jätehuolto Oy) / Design och byggövervakning av ett återvinningscenter, Virrat
 • Virtain Kiinteistöpalvelu Oy / Rivningsplanering för rivningsavfallsåtervinningsterminalen och miljötillståndsansökan, Virrat
 • Tjänster av motsvarande mästare i flera fristående och fritidsdestinationer
 • Flera avloppsplaner för fastigheter i glesbygd (planerare utbildad av SYKE)

2005

 • Kuopio hamnkontor / Riistavesi-Vehmersalmi hastighetsgränsplanering och tillståndsansökningshandlingar
 • Pohjois-Savo miljöcenter / Pisa båtrutt fairway presentationsdokument, Juankoski
 • City of Virtain / Båttankningsreparationsdesign
 • Jykes Oy / Turistgårdskajens behovsbedömning i Mellersta Finland
 • Muddringsplanering för stränderna i Lomatuvat, bäckar / Uthyrningsstugor i Lettland
 • Lempäälä kommun / Kuokkala båtvägsplanering och ansökan om vattentillstånd
 • Kässänranta boendeförening, Vesilahti / Veneranta muddringsplanering
 • Tjänster av motsvarande mästare i flera fristående och fritidsdestinationer
 • Flera avloppsplaner för fastigheter i glesbygd (planerare utbildad av SYKE)

2004

 • Topi gårdsbutik, Muuruvesi / Båt- och fartygsbrygga och tillfartsväg design och tillståndsansökan. Ansökan om investeringsstöd till T&E Center
 • Lahtis stad/hamnens avfallshanteringsplan
 • Pohjois-Savo miljöcenter / Runni-Kiuruvesi båtrutt farledspresentationsdokument
 • Tampereen Navigaatioseura ry / Design och konstruktion av en båtbrygga för en båtbas, Pohjaslahti
 • Rehabiliteringsplanering och kopplingar till miljömyndigheterna för strandtomternas stränder (villatomter enligt formeln) i staden Virtain / Ranta-Keituri
 • Motsvarande mästares tjänster är huvudsakligen i fristående och fritidsanläggningar
 • Flera avloppsplaner för fastigheter i glesbygd (planerare utbildad av SYKE)

2003

 • Virtain Kiinteistöpalvelu Oy / Rivningsavfall återvinning terminal design och miljötillståndsansökan
 • Travelworks Oy / Båtvolym och båtservice i Päijänne, en del av genomföranderapporten för Sysmän Suopello Boat Service Center
 • Pohjois-Savo miljöcenter / Pisa båtruttplan och ansökan om vattentillstånd, Juankoski
 • Lahtis stad / Lönsamhetsberäkningar för reparations-/förnyelsealternativ för gamla båtbryggor
 • Finska sjöfartsdistriktet / Herraskoski kanal ramp renovering, platsförvaltning. Huvudentreprenör är Virtain Kiinteistöpalvelu Oy

2002

 • Lahtis stad / Design av ytterligare kajplatser för stora båtar i stadens småbåtshamnar
 • Kuru kommun / Vågbrytare och hamnplanering och tillståndsfrågor för fritidshusmässan
 • Pohjois-Savo Environment Centre / Riistavesi-Vehmersalmi båtväg, farledspresentationsdokument
 • Sauli Laakso Oy / Virtains båtplatsanläggningar
 • Föreläsningar för leverantörer av båtturismtjänster t.ex. I seminarierna för PSS ry, Venelehti och Joensuu universitets vattenturismprojekt
 • Staden Vammala / Kulovesi-Rautavesi ytterligare båtmarkeringar
 • Tammerfors stad / Marina avfallshanteringsplan och investeringsprogram