FLYTANDE BYGGNATIONER

NC Marines flytande byggnationer är konstruerade med flytande element från RTi-Steel, RTi-HDPE eller RTi-Concrete-kollektionen. Basen på den skräddarsydda flytande strukturen dimensioneras med hänsyn till tillståndskraven , konstruktionens krav, beräknad livslängd och bärande/stabilitetsmått .

”Till exempel är byggandet av ett flytande båtskjul är möjligt RTi – Steel. Den flytande stålbasen i U – modellen bildar en enhetlig struktur, så byggnadens livscykel och funktionalitet är långvarig, tack vare en stel helhet.”

Tapio Sarkola, RTi -Steel Stålplanering

Den omfattande erfarenheten inom området, dimensionering och stabilitetsplanering, möjliggör ett skräddarsytt förhållningssätt i projekter. På så sätt garanterar vi att produkten vi erbjuder alltid uppfyller syften, så att livscykeln för en flytande byggnad är hållbar. Kontakta oss gärna vår design , i alla frågor som rör flytande byggnader.