STÅLBRYGGOR

NC Marine RTi – Steel är ett miljövänligt, långvarigt och högkvalitativt alternativ till alla påfrästningar av vädret. Alla stålkonstruktioner och ytbehandlingar är gjorda för att uppfylla kraven i gällande SFS-EN-standarder, dimensionerade för krävande korrosionsförhållanden. RTi – Stål bryggorna är också konstruerade för att motstå de belastningar som orsakas av isens rörelser, utan skador och återgår till sin plats när istrycket avlastas!

Stålpbrygganslivslängd är lång – beräknad livslängd på upp till över 100 år när nödvändigt underhåll och reparationer görs i tid. Bryggorna klarar stor mekanisk påfrestning. Det stålsvetsade elementet och fasta skruvförband mellan elementen gör strukturen styv och användarvänlig. Stålbryggornas förhållandet mellan tomvikt och nyttolast är optimalt – personer som går på bryggan rör inte bryggan så gott som på något sätt.

RTi- Stålbryggor är stabila – deras bärförmåga är dimensionerad efter avsedd användning, så bryggan kan tex belastas1,5 gånger det maximala antalet passagerare som fartyget kan ta emot, utan att det påverkar negativt brygg användning, även om lasten är helt på andra sidan av bryggan.

Den robusta och styva stålramen gör det möjligt att dra full nytta av formen på bryggan, även vid kontroll av lutningar. Detta är av stor betydelse, till exempel vid implementering av barriärfria och högflytande strukturer.

Omhändertagande av en brygga som har nått slutet av sin livscykel är fördelaktigt ur synvinkeln på 100 % återvinningsbarhet av stål.

RTi - Steel 120

RTi - Steel 70

RTi - Steel Hybrid

Användning och lösningar

De flytande stålbryggorna vi tillverkar är avsedda för hem- och gästhamnar, samt för användning av yrkestrafik och myndigheter, eller som bryggplats för privata större fritidsbåtar. Förutom traditionella bryggor är RTi – Steel särskilt lämplig som underlag för flytande byggnader, broar, gångvägar och badbrygga, som vågdämpare och på platser där andra pontonbryggor inte kan installeras säkert.

För användarna garanterar RTi – Steel brygga en bekväm, säker och underhållsfri helhet. RTi – Steel möjliggör lösningar som passar för individuellt utseende, utrustning och designkrav.

RTi – Steel 120

RTi-Steel 120 är den mest robusta strukturella lösningen i vårt standardsortiment. Tillämpningar inkluderar flytbryggor, lätta trafikleder, passagerar-/anslutningsplatser och plattformar för flytande byggnader. När däckshöjd, bärförmåga och vågdämpande egenskaper krävs är Steel-120 det rätta valet. Bryggans bredd börjar på 3,5 meter och längderna på 12 meter. Däckhöjden på Steel 120 kan enkelt justeras från 0,8 till 2,5 meter.

Steel120-serien är samman svetsade bryggelement. Närlängd krävs av bryggan, förlängs elementen med fasta skruvförband. På så sätt får vi en enhetlig, styv enhet där användarvänlighet vid hög driftbelastning är optimal och säker.

Steel – 120 möjliggör ett unikt och dynamiskt förhållningssätt till byggandet av bryggor. När dina förutsättningar och applikationer kräver den bästa och högsta kvalitetslösningen är den skräddarsydda 120 – stålbryggan rätta lösningen för dig.

PRODUKTKORT

RTi – Steel 70

RTi-Steel 70 är ett robust Brygga Båt- / fartygsbryggor, flytande strukturer där styvhet krävs från bryggan. Bryggans bredd börjar på 2,4 meter och längderna på 12 meter. Steel 70 däckhöjd från 0,6 till 1,5 meter.

Steel 70-serien är samman svetsade element. Närlängd krävs mera en 25m, förlängs elementen med fasta skruvförband. Detta ger oss en styv brygghelhet där användarvänlighet vid hög driftbelastning är optimal och säker.

Steel – 70-seriens lösningar garanterar ett unikt förhållningssätt brygg byggandet. När förhållanden och användninger kräver den bästa och högsta kvalitetslösningen är 70-Steel den rätta lösningen.

PRODUKTKORT

RTi – Hybrid

RTi-Steel Hybrid är valet när bryggan utsätts för extrem påfrestning och speciella krav ställer villkor för brygga. Steel Hybrid möjliggör dynamiskt byggande. Den svetsade elementstrukturen, i kombination med de bärande HDPE-pontonerna, möjliggör ett alternativ för alla behov och designkrav. Steel Hybrid bredd börjar på 2,4 meter och längder på 6 meter. Steel Hybrid däck höjden är justerbar 0,45 m ->.

Steel Hybrid-serien är sammansvetsade bryggelement. Närlängd krävs av bryggan, förlängs elementen med fasta skruvförband. Detta ger oss ett enhetligt helhet, där användarvänlighet med tung belastning är optimal och säker .