SPECIELBRYGGOR

Våra planerings- och konstruktionsmetoder möjliggör ett dynamiskt förhållningssätt till vattenteknik. Bryggorna kan utformas efter individuellt utseende, utrustning och formönskemål. Stålbrygganvarken böjer sig eller blir vind beroende på väderförhållanden eller vågor,står alltid rakt (flytläget säkerställs redan vid planeringsstadiet). Stålrörsponton konstruktionen är gjord på ett sådant sätt, att de punkter som är utsatta för korrosion hålls till ett minimum. Hela konstruktionen skyddas av en ytbehandling som är lämplig för förhållandena och, vid behov, av katodiskt skydd, som tillåter långa serviceintervall (undervattensdelar upp till 50 år). BryggornasPlanerings livslängd är 100 år som bäst – NC Marine Specialbryggor – när användningsbehoven och -funktioner kräver det bästa.