Bryggor för fartyg

De båtplatser vi tillverkar är avsedda för hemma- och gästhamnar eller som platser för privata större fritidsbåtar. Lösningarna är särskilt väl lämpade för dem som vill ge en bekväm, säker och lättskött åtkomst från land till fartyg för hamnanvändare. I planeringen haruppmärksamhet ägnas åt kajens hela livscykel, samt enkel underhåll, förankringsstabilitet, livslängd och styrka. NC Marines Fartygs bryggor är ståtliga enheter, där användbarheten optimerats för båt och passagerar trafiken.

Våra båtplatser kan, liksom våra andra bryggmodeller med stålskrov, däckas i två olika höjder, vilket gör samma brygga lämplig för små och stora fartyg. Alla våra bryggor är dimensionerade för att flyta rakt även under beräknad belastning.