PROJEKT

Från småa badbryggor till flytande broar

Vi har genomfört projekt från små stugbryggor till massiva båtbryggor, flytbryggor och alltid flytande konstruktioner för lätt trafik. NC Marine har mer än 30 års erfarenhet av design och konstruktion av passagerar-, båt- och villabryggor. Bland kunderna finns ELY-centraler, kommuner, städer och privata parter i Finland och Norden.

NCC Infrastructure Division / AlfaBryggan Ab / Tollare bro

Cirka 100 m lång lätt trafikbro, monterad utan bottenförankring. (Botnförankring är inte tillåten på grund av bottensediment innehållande föroreningar). Böjd form lämplig för miljön på begäran av kunden. Fungerar även bra som stötdämpare. Designa och genomföra kontrakt.

Staden Rauma

Båtbrygga i Syväraumanlahti-bassängen, totalt 470 m lång, helintegrerad pontonbrygga av stålrör som följer stränderna. Utöver epoxibeläggningen skyddas undervattensdelar av ett katodiskt skyddssystem anslutet till elnätet med slitstarka anoder. Det finns 10 tillfartsbroar som leder till piren, varav en är helt fri vid alla vattennivåer. Pirbelysning med LED-ljus integrerade i stålräcken.

Björneborgs stad / “Niittäjänsilta”

Flytande, barriärfri, lätt trafikbro över älven framför Björneborgs bostadsmässaområde, längd 70 m. Undergång för båtar, fri öppning. 8 mx 3,6 m. Designa och utföra kontrakt.

Staden Rauma

Design, konstruktion och leverans av Rti-Septi WC flytande miljöpir (båtsugtömning + WC-byggnad på däck)

Virtain City

Simbrygga + hopptorn (enhetlig stålrörspontonkonstruktion) + omklädningsrum + badbrygga för barn + separat båtbrygga, design, leverans och installation i samband med totalrenoveringen av Kalettomanlahtis hamnområde.