NC MARINE

Nordic Crafted – Bryggor till nordiska förhållanden!

Individuell servicemodell, hållbarhet och kvalitet, med respekt för naturen, är våra hörnstenar inom brygg konstruering. Vi planerar och utför projekterna ur faktiskt utgångspunkt med ett tillvägagångssätt som möter rådande omständigheternas krav. Våra projekt har kämpat mot naturens krafter i decennier, detta är vår bästa försäkran om professionalism. Vårt kvalitets- och miljösystem CRAFTSYSTEM är en garanti för kvalitet och skräddarsytt förhållningssätt till projekterna, samt stöttepelarna i ett långsiktigt arbete.

NC Marine – Bryggor till nordiska förhållanden!

Hållbarhet

Hållbarhet är utgångspunkten för allt vi gör. Vi skräddarsyr våra produkter för att möta de krav väderförhållanden utsätter bryggorna för och vi föredrar hållbara lösningar i vår produktion och produktutveckling. Inom byggandet utvecklar vi processer i riktning mot att höja livslängden i material val och att produkterna är förnybara i en vettig riktning.

Kvalitet

Våra processer möjliggör kompromisslös kvalitet för varje projekt – hållbart byggande i alla områden. CRAFTSYSTEM – kvalitets- och miljösystemet som styr hela service strukturen och är en fast del av företagets hörnstenar. Vi mäter kvalitet under hela livscykel på våra produkter, från investering – kostnaden för avskaffning – till koldioxidavtrycket.

Servicemodell

Varje bryggplats är unik och varje plats har sina utmaningar. Behovs identifierin och kartering av förhållanden bryggan ställs inför, samt ett brett utbud av produkter, möjliggör kostnadseffektiva och skräddarsydda lösningar – dimensionerade med ett vettigt tillvägagångssätt!