Reittitiimi växer

Reittitiimi förnyar sitt utseende

Reittitiimi Oy förstärks och samtidigt förnyas företagets utseende.

Med till verksamheten har rekryterats Riku Rautio och Ville Schoultz. Båda nya profiler har en lång erfarenhet av bryggor, som har varit i gemensamma projekt inom branschen sedan 2008. Tapio Sarkola, grundaren av Reittitiimi Oy, har känt båda männen från samma år och idéer, erfarenheter och samarbet har gjorts tidigare, genom åren.

NC Marine lansering.

I takt med att organisationen stärks har ett nytt utseende, brand och verksamhetsmodell byggts upp kring Reittitiimi. Den nya hemsidan håller på att bli klar och ett nytt utseende lanseras.

Aktuell huvudsida>>