Vårens första installationer är igång

Syväraumanlahti 6 installeras

Brygg säsongen 2022 har öppnat

De första brygg nstallationerna har börjat när isen har avlagsnat. I Raumo,Syväraumanlahti 6 består brygg helheten av åtta st. 12,5 m RTi – HDPE 50 brygg element. Den 100 m långa småbåtshamnen utrustad med båtbommar, som snart är klar för båtfolk.

Beställ tid för planering av ny brygga.

Till sommaren finns det ännu gott om tid att komma i kontakt med vår säljtjänst och planera sommarens brygg projekt tillsammans med hjälp från planeraren. Ring direkt till vår försäljning – 040 138 90 40 eller beställbehovs kartering för att få det bästa expertstödet för ditt projekt.

Landets bredaste produktsortiment och vår mångsidiga servicemodell

Vårt sortiment omfattar massiva ponton bryggor av stål och betong, samt lättare brygg lösningar. Oavsett element och materiallösningar har produkternas säkerhet och komfort optimerats för den avsedda användningen. NC Marines omfattande service möjliggör brygg lösningar från stugbryggor – hela vägen till alla typer av flytande lösningar

Aktuell huvudsida>>